Release date: 1 April 2011
Style: Viking black metal

Rating:

8.3 | 22 votes

Owners:

20 have it
8 want it


01. Viten Og Mot (Sindighet)
02. Dualitet Og Ulver
03. Viten Og Mot (Stolthet)
04. Maðr
05. Viten Og Mot (Årvåkenhet)
06. Element
07. Nauðr
08. Viten Og Mot (Bevissthet)
09. Helheim 8

Found in 2 lists
Top lists

Fearmeister The Five Points of the Pentagram, Point 1: Black Metal  | #168
Vintovka My Best Of 2011  | #2
More lists | Create a list! ››Post comments

Login or register to post here.Hits total: 4110 | This month: 4