Paul Barker


Member

NA- Acid Horse - bass  
NA- Pink Anvil - bass  
NA- Blackouts - bass  
NA- Pailhead - bass  
NA- PTP - bass  
1986-2003 Ministry - bass, programming, vocals  
1987-1993 Revolting Cocks - bass, keyboards, programming  
1988- Lard - bass  
2006- U.S.S.A. - bass, programming  

Guest musician

1990 KMFDM - bass