Member:
1979-1981 Blind Illusion - bass  
1984- Primus - bass, vocals (as Les Claypool)  
1986-1988 Blind Illusion - bass  
1994 Sausage - bass, vocals  
1996- Les Claypool - bass, vocals  
2000-2001 Oysterhead - bass, vocals  
2006 Oysterhead - bass, vocals  
2014- Les Claypool's Duo De Twang - bass, vocals, tambourine  
2016- The Claypool Lennon Delirium - bass, vocals (as Les Claypool)  
Guest musician:
1992 Tom Waits - bass  
1996 Victor - bass  
1997 Jerry Cantrell - bass  
1997 Metallica - banjo  
1999 Limp Bizkit - bass, vocals  
1999 Buckethead - bass, vocals  
2002 Gov't Mule - bass  
2004 Tom Waits - bass  
2005 Adrian Belew - bass  
2006 Tom Waits - bass  
2006 Adrian Belew - bass  
2008 Zach Hill - bass  
2011 Tom Waits - bass  
2013 Beats Antique - bass, vocals  


Personal information

Born on: 29.09.1963