Timo Rautiainen


Member

1981-1983 Lyijykomppania - vocals, guitar  
1990-1996 Lyijykomppania - vocals, guitar  
1996- Timo Rautiainen & Trio Niskalaukaus - lead vocals, guitars  
2006- Timo Rautiainen - vocals, guitars  

Personal information

Born on: 25.01.1963