Tarkan Gözübüyük


Member

1987- Mezarkabul - bass