Member:
1995- Odem Arcarum - bass, guitars, keyboards, vocals  
2002-2003 Sael - bass  
2009- Secrets Of The Moon - guitars, backing vocals  
2009- Sael - bass  
Live musician:
2007-2009 Negură Bunget - bass  
2009-2010 Secrets Of The Moon - guitars  
2009-2010 Dordeduh - keyboards  
2013- The Ruins Of Beverast - guitars  
Guest musician:
2008 Wodensthrone - voice