Advertise on Metal Storm
Ilya Kononov


Member

2001-2002 Dominia - bass  
2003-2006 Dominia - bass  
2010-2012 Dominia - bass  

Personal information

Also known as: Indub, Pin
Born on: 13.05.1982