Jiasheng "Joshi" Wang


Member

1995-2001 Anasarca - bass  
2006- Debauchery - guitars  

Live musician

2005 Debauchery - guitars