Robert "Riff Thunder" Pisarek


Member

1980-1983 Overkill - guitar