Member:
1994 Voluspaa - drums (as Uruz)  
1998-2008 Urgehal - drums (as Uruz)  
2007-2008 Shining - drums  
2008-2009 Den Saakaldte - drums (as Uruz)  
2010- So Much For Nothing - drums (as Uruz)  
2011- Urgehal - drums (as Uruz)  
Studio musician:
2000-2005 In Lingua Mortua - drums (as Uruz)  
2006 Nàttsòl - drums (as Uruz)  
2009 So Much For Nothing - drums (as Uruz)  
Live musician:
2014-2016 Craft - drums (as Uruz)