Arakain - Zase Spis V Noci Sama lyricsTracks01. Zase spís v noci sama

Music by Mirek Mach
Lyrics by Ales Brichta
Na co myslíš, i když nechceš
co je stebou, že neusínáš
venku nìžný kapka deštì
dlažbu laskají a ty vzpomínáš
na ruce, v který právì mìnìj se tvý
to, co stíny kreslí po stìnách
není zrovna nevinný
tìlo máš horký

Zase spíš v noci sama
co z toho máš, když mì odmítáš
zase spíš v noci sama
ty se v sobì vážnì nevyznáš

Není smích to, èím se tøeseš
hloupej lesk slzy na øasách
sladkej hlad, co v sobì neseš
ztrácí duši v mìkkejch peøinách
zlej skøítek svìdomí chce zakázat snít
pøedstavy, co se vrací v ozvìnách
nejsou zrovna nevinný
tìlo máš horký

Zase spíš v noci sama...
Vždyť mùžeš pøijít, proè se lekáš
každou noc trápíš vlastní já
staèí jen chtít, naè ještì èekáš
tìlo máš horký

Zase spíš v noci sama...

02. Jen jednou

Music by Zdenek Kub
Lyrics by Ales Brichta
Všechno je klam
v plamenu svíèky se mùry pálí
všechno je klam
to jsi netušil
Nìco už znám
hadí jed krásek, co nejsou stálý
nìco už znám
a klapky z oèí jsem odhodil

Když smrt se v krvi toèí
tak nevìøím v žádnýho ze strážnejch andìlù

Jednou, jen jednou
už sítì pavouk spøádá
jen jednou tì zláká
motýl smrtihlav
Jednou, jen jednou
ta prokletá noc si tì žádá
jen jednou smíš zkusit
karty vabank hrát
jen jednou

Najednou máš
jen hrady z písku a zámky z bláta
najednou máš
ruiny snù místo katedrál
Proè se ti zdá
den mnohem kratší, než vypadal

Když smrt se v krvi toèí
tak nevìøím v žádnýho ze strážnejch andìlù

Jednou, jen jednou...

Jsi pes, co ztratil známku
a každej ras ryto má
teï funebráckej koèí
tvý zbylý kroky spoèítá

Všechno je klam...

Když smrt se v krvi toèí
tak nevìøím, prostì nevìøím
nevìøím v žádnýho ze strážnejch andìlù

Jednou, jen jednou...

03. Rám krivejch zrcadel

Music by Zdenek Kub
Lyrics by Ales Brichta
Mám trochu obavy
z tìch klínù do hlavy
jako døív, jen to zvládnout
Povídám, jde tu jen vo prachy
kdo lže, nic netratí
a sliby všemu vládnou

Už tady zase jsou
ty chytrý najednou
co velkoryse rozhodujou
o tom, co nás vlastnì baví

Jeden jde vod válu
zas kvùli skandálu
místo nìj pøijde horší
Na chvíli krátkou se udrží
než nìco utrží
pak zmizí, tím to konèí

Jak dlouho ještì smím
nahlas øvát, co s tím
jdìte už s tou maškarádou
do jinýho kabaretu

Krásnej rám
køivejch zrcadel
jen krásnej rám
køivejch zrcadel
jen rám

Bankrot a jinej krám
novej štít, stejnej pán
na bále snobù tanèí
A máme zas øíkat: Das ist schön
radši: Auf wieder sehen
než klobouk se štìtkou kanèí

To je to, oè tu jde
já nemám chuť hrát pré
a za pár let mít za odmìnu
hùl a noèník u postele

Krásnej rám...