Thy Catafalque - Rengeteg lyricsTracks01. Fekete mezők

Music & lyrics by Tamás Kátai
[Black Fields]

Sebesség, mozgás, dinamika lendül, - Pace, movement, dynamics gets in motion,
Rohanó kerekek robaja dalunk, - Our song a thud of wheels hurtling along,
Zakatol a jelen, készül a jövő, - The present clattering, the future being constructed,
Rohanó kerekek robaja dalunk. - Our song a thud of wheels hurtling along.

Mechanika-ikonok lángja felettünk, - Flames of mechanic icons above us,
Nyers tömbökben feszül az idő, - Time swelling in crude blocks,
Alakít, formál, termel a haladás, - Progress forms, shapes and generates
Nyers tömbökben feszül az idő. - Time stretching in crude blocks.

Tűz vezeti az elmét, gyújtja a dalunk, - Fire guides the mind, ignites our song,
Ó nézd, fekete mezőkön láng a tudomány! - Oh, look, science is a flame on black fields!

Sebesség, mozgás, dinamika lendül, - Pace, movement, dynamics gets in motion,
Rohanó kerekek robaja dalunk. - Our song a thud of wheels hurtling along,
Zakatol a jelen, készül a jövő, - The present is clattering, the future is being constructed,
Rohanó kerekek robaja dalunk. - Our song a thud of wheels hurtling along.

Szárnyakat szerkeszt testnek az akarat, - The mind constructing wings to the body,
Hajtja a magasba millió szív, - driven to the heights by a million hearts,
Repüljön, szökjön, meneküljön messze, - may it fly, soar, escape far away,
Emeli a mélyből millió szív. - driven to the heights by a million hearts.

Tűz vezeti az elmét, gyújtja a dalunk. - Fire guides the mind, ignites our song,
Ó nézd, fekete mezőkön láng a tudomány! - Oh, look, science is a flame on black fields!

Meteorok égnek vörösen a Földnek, - Meteors burning in red to the Earth,
Meteorok égnek fekete mezőknek. - Meteors burning to black fields.

02. Kel keleti szél

Music & lyrics by Tamás Kátai
[Eastern Wind Rising]

Át folyamokon, túl a hegyeken, - Over the rivers, across the mountains,
végteleneken, rengetegeken - over infinite fields and vast woodlands
kel keleti szél, hogy hazavigyen, - eastern wind rising to bring me home,
hogy hazavigyen, hogy hazavigyen. - to take me home, to bring me home.

Jön alagúton, vaskerekeken, - Coming through tunnels on iron wheels,
át a hidakon, gyártelepeken - across bridges and industrial estates
kel keleti szél, hogy hazavigyen, - eastern wind rising to bring me home,
hogy hazavigyen, hogy hazavigyen. - to take me home, to bring me home.

Át az anyagon, rőt szöveteken, - Through the matter and red textures,
szerveken és szervezeteken - organs and organisms
kel keleti szél, hogy hazavigyen, - eastern wind rising to bring me home,
hogy hazavigyen, hogy hazavigyen. - to take me home, to bring me home.

03. Trilobita

Music & lyrics by Tamás Kátai
[Trilobite]

Ha a völgybe legurul a nap majd, - When the sun rolls down into the valley,
a melegbe trilobitaszív - into warmness, trilobite heart
dobol újra, beledobol halkan, - beating again, beating (in) silently
ver a földben trilobitaszív. - beneath the ground beats trilobite heart.

Forog, fordul az anyag a testben, - The matter turns, rotates inside the body,
leszek házad, trilobitaszív. - I will be your shell, trilobite heart.
Vigyél által ezen a világon, - Take me with you throughout this world,
dolgozz bennem, trilobitaszív. - work inside of me, trilobite heart.

És a síkra kigurul a nap majd, - And the sun rolls out onto the field,
a melegbe trilobitaszív - into warmness, trilobite heart
dobol újra, beledobol halkan, - beating again, beating silently
ver a földben trilobitaszív.- beneath the ground beats trilobite heart.

Forog, fordul az anyag a testben, - The matter turns, rotates inside the body,
leszek házad, trilobitaszív. - I will be your shell, trilobite heart.
Vigyél által ezen a világon, - Take me with you throughout this world,
dolgozz bennem, trilobitaszív. - work inside of me, trilobite heart.

Hej, lerohan a lét, - Hey, existence overruns me,
hej, lerohan az élet! - Hey, life overruns me!
Hej, lerohan a lét, - Hey, existence overruns me,
hej, lerohan az élet! - Hey, life overruns me!

04. Kő koppan

Music & lyrics by Tamás Kátai
[Stone Thumping]

Kő koppan, zúg erdő, fenn úszik kék felhő, - Stone thumping, woodland droning, a blue cloud soaring high up,
fenn úszik kék felhő, erdő zúg, koppan kő. - a blue cloud soaring up high, woodland droning, stone thumping.

05. Vashegyek

Music & lyrics by Tamás Kátai
[Iron Mountains]

Planéta pulzál, csendmalom őröl - Planet pulsating, silence-mill grinding,
benne, világít kéken a hold. - The Moon shining blue within.
Planéta pulzál, csendmalom morzsol, - Planet pulsating, silence-mill grinding,
benne morajjá mélyül a holt - The cold tune of space sinking into rumbling,
űr hideg dallama, énekelj, Holdanya, - Sing, Mother Moon,
csillagzat, kométa, éjbevesző. - Constellation, comet, vanishing into the night.
Énekelj, Holdanya, lüktet a planéta, - Sing, Mother Moon, the planet is pulsating,
égi test, gázlabda, fekete mező. - Spheric frame, gas ball, black field.

Ó, örvény, éjszaka-massza, nehezül a mélység. - Oh, vortex, night-mass, the depth getting heavier.
Lassan hajtja ugyanaz az álom minden részét - The same dream driving slowly its fragments
körbe-körbe, örök körökbe, anyag az anyagban, - Round and round, in endless circles, matter inside matter,
planéta munkál minden magban, szakadatlan. - There is a planet toiling in every core, eternally.

Ó, örvény, éjszaka-massza, nehezül a mélység. - Oh, vortex, night-mass, the depth getting heavier.
Lassan hajtja ugyanaz az álom minden részét - The same dream driving slowly its fragments
körbe-körbe, örök körökbe, anyag az anyagban, - Round and round, in endless circles, matter inside matter,
planéta munkál milliárd magban, eleven katlan mind. - There is a planet toiling in every core, a lively cauldron each.

Magma! - Magma!

A kemence melegedne, - The furnace would warm up,
olvad, egyre izzik a szíve. - Its heart melting, glowing continually.
Ki a mélyből, a sötétből, - Out of the depths, the darkness
vörösen tör fel, fel az égre. - It erupts as red up to the sky.

Ez a kamra hamut őröl, - This chamber mills ashes,
anyagot gyárt, gyúr üres űrből. - Pugs and builds matter from empty space.
Ásvány ásít fel a mélyből, - Minerals yawning up from the depths,
le a kék hold hűlt üvegéről. - Down from the cool glass of the blue moon.

Épül, alakul, - Building up, shaping,
magból magasul! - Erupting from the core!

Vashegyek! Rengeteg mélyetek mormol! - Iron mountains! Thy vast depths muttering!
Kőhegyek zengenek, zúgnak a porból! - Stone mountains clanging, roaring from the dust!
Vashegyek! Rengeteg mélyetek mormol! - Iron mountains! Thy vast depths muttering!
Kőhegyek zengenek, zúgnak a porból! - Stone mountains clanging, roaring from the dust!

Ez a rend idebenn. - This is the order within here.
Konok, szigorú. - Unyielding, rigid.
Csilló titkok metszik a formát, - Twinkling mysteries incising the form
hidegen ragyog a hatalmas éj. - Coldly gleams the vast night.

Érchegy csillog fehéren, - Ore mountain glittering white,
szikrát szór az éjben, - Sprinkling sparks in the night,
termeiben ütem zeng, - A cadence echoing in its chambers,
folyosóin ütem zeng. - A cadence echoing in its passages.

Merev vonalat kalapál itt - A power tilting a rigid hatch
minden testnek az erő, - To all the frames here,
csarnokokban ütem zeng, - A cadence echoing in the halls,
járatokban ütem zeng, - A cadence echoing in the ducts.

Vashegy, énekelj! - Chant, iron mountain!
Vashegy, énekelj! - Chant, iron mountain!

06. Holdkomp

Music by Tamás Kátai
[Instrumental]
[Lunar Module]

07. Kék ingem lobogó

Music & lyrics by Tamás Kátai
[My Blue Shirt Waving]

Kék hajnal kihasad, feltör, - Blue dawn tears open, rushes up,
kék ingem kiszabom az égből, - My blue shirt I cut out from the skies,
kék ingem lobogó, s nézd csak - My blue shirt waving, and look,
kék erdőn korona a harmat. - On blue forests dew is the crown.

Lélegzem eleven kékből, - From vivid blue I breath,
kék ingem kiszabom az égből, - My blue shirt I cut out from the skies,
kék ingem lobogó, s nézd csak - My blue shirt waving, and look,
kék erdőn korona a harmat. - On blue forests dew is the crown.

Nézz rám, jó nap anyám, nézz rám, - Look at me, my good mother sun, look at me,
járd át a gyökerem, a vénám, - Run through my roots, my veins,
töltsd színig szívemet fénnyel, - Pour my heart to the brim with light,
lüktessen a fekete földdel. - Let it beat with the black soil.

Fond össze levelem, cérnám, - Intertwine my leaves and threads,
járd át a gyökerem, a vénám, - Run through my roots, my veins,
töltsd színig szívemet fénnyel, - Pour my heart to the brim with light,
dobbanjon a fekete földdel. - Let it throb with the black soil.

08. Az eső, az eső, az eső

Music & lyrics by Tamás Kátai
[The Rain, The Rain, The Rain]

Én ősszel megyek, köd ballag utánam, - I leave during the autumn, fog follows me slowly,
gurul csapás párás földeken. - The runway rolls through hazy fields.
Barázdák közt lélegzik az Isten, - 'Neath furrows breathes God,
de a melegséged izzik csak bennem. - Yet it is only your warmth glowing in me.

És az eső hull egyre, - And it is raining on and on,
leszakad a szívemre, - Tumbling down on my heart,
zuhog, esik mindenre, - In torrents it's falling on everything,
leszakad a lelkemre, - It's tumbling down on my soul,
cserepekre, kertekre, - On roof tiles and gardens,
esik, esik mindenre. - It's falling, falling on everything.

Már nyirkos felhők mélyén hordod a szíved, - You carry your heart already in the depths of dank clouds,
már zúg a földre régi, nagy eső, - The rain, old and great already falling down plunging on the earth,
s én tűnt városban köd leszek majd végül, - And I shall be the mist in a city long gone,
holt utcákon bolyongó idő. - The time roaming on streets deceased.

És az eső hull egyre, - And it is raining on and on,
leszakad a szívemre, - Tumbling down on my heart,
zuhog, esik mindenre, - In torrents it's falling on everything,
leszakad a lelkemre, - It's tumbling down on my soul,
cserepekre, kertekre, - On roof tiles and gardens,
esik, esik mindenre. - It's falling, falling on everything.

09. Tar gallyak végül

Music & lyrics by Tamás Kátai
[Bare Twigs Eventually]

Harang az erdőn, - A bell on the forest,
jegenyedal, - A song of poplars,
tudom, sár lesz a kar - I know, the arm shall become mud
vagy tar gallyak végül, - or bare twigs eventually,
hajlik a mélyekbe minden, - into the depth leans everything,
vadludak tűnnek a napba, - into the sun greylags are flying,
szél zörög éjjel a testben. - And wind rattling in the body at nights.

10. Minden test fű

Music & lyrics by Tamás Kátai
[All Flesh Is Grass]

És kincseim szétszórván hosszú, téli utakon, - And with my treasures scattered around on long, winter roads,
és ifjúságom halott szarvas dermedő szívében, - And with my youth in the stiffing heart of a deer dead,
mert földön rohanó, gyönge árnyéka lettem csupán - I became thus a sweeping, feeble shade
egy égbolton röpülő elfoszló, elvesző felhőnek. - Of a flying, fraying cloud vanishing in the sky.

Minden test fű, elszáll a széllel. - All flesh is grass flying away with the wind.
Minden test fű, elszáll a széllel. - All flesh is grass flying away with the wind.