tuanzeber Profile

Posts and comments: 0
Topics created: 0
   
Recount stats:
Personal text: nếu như bạn là một người nuôi chó và sở hữu 1 con chó sủa "đẳng cấp thế giới" trong nhà.
Tài liệu : http://thuvienpet.webflow.io/
Tham khảo : https://thuvienpet.webflow.io/blog/mau-long-cho-poodle-xam-dep-nhat
- Đóng cỗ ván hoặc nhốt con chó trong 1 không gian nhỏ trong phổ thông giờ. Điều này 1 mình có thể gây ra tiếng sủa.
Đọc thêm : Có nên cạo lông máu cho poodle