Metal Storm logo
Saber TigerLine-up

1981-  Akihito Kinoshita - guitars
1991-1996  Yasuharu Tanaka - guitars
› 2009-  -//-
1997-2002  Takenori Shimoyama - vocals
› 2010-  -//-
2010-  Yasuhiro Mizuno - drums
2017-  Hibiki - bass
View timeline ››
1981-1983  Kouji Imai - drums
1981-1984  Masahiro Imai - vocals, bass
1983-1984  Fumiaki Sato - bass
1983-1984  Shinichi Shirai - drums
1984  Hidetoshi Takeda - guitars
1984  Masafumi Minato - drums
› 1987  -//-
› 1991  -//-
1984-1985  Akira Mogi - bass
1984-1985  Hiroyuki Yamaguchi - vocals
› 1988-1991  -//-
1984-1985  Takayuki Takizawa - vocals, bass
› 1985-1986  -//- bass
› 1986-1987  -//- vocals, bass
1984-1987  Hiroyuki Sugano - drums
1985  Masahiko Hoshiba - bass
1985-1986  Yasuo Sasai - vocals
1987-1988  Yuichi Hayase - bass
1987-1988  Youichi Koizumi - vocals
1987-1988  Tomohiro Sanpei - bass
› 1997-2000  -//-
› 2005-2010  -//-
1987-1991  Yuichi Sugiyama - drums
1988-1996  Takashi Yamazumi - bass
1990-1992  Toru Watanabe - vocals
1991-1992  Nobuyuki Kodera - drums
1992-1993  Akihiro Iiyama - drums
1992-1996  Yoko Kubota - vocals
1993-1996  Yoshio Isoda - drums
› 1997-2004  -//-
1996  Ron Keel - vocals
1996-1997  Naoto "Ski" Shibata - bass
1996-1997  Hirotsugu Homma - drums
2000-2004  Satoru Takeuchi - bass
2004-2005  Suzuki Katsuto - vocals
2004-2005  Hideaki Yumida - drums
2008-2009  Sakebi Michael Sadaya - vocals
2008-2009  Masayuki "Ampan" Suzuki - drums
2010-2015  Takanobu Kimoto - bass
View timeline ››
1997  Naoto "Ski" Shibata - bass
2016-  Hibiki - bass
1997  Ron Keel - vocals

Discography


News

No news added yet

Concerts

No upcoming concerts