Metal Storm logo
Michael Zech


Member

1995- Odem Arcarum - bass, guitars, keyboards, vocals  
2002-2003 Sael - bass (as Ar)  
2009- Secrets Of The Moon - guitars, backing vocals (as Ar)  
2009- Sael - guitars  

Live musician

2007-2009 Negură Bunget - bass  
2009-2010 Secrets Of The Moon - guitars  
2009-2010 Dordeduh - keyboards  
2013- The Ruins Of Beverast - guitars  
2018 Dark Fortress - bass (as Ar)  

Guest musician

2008 Wodensthrone - voice