Studio (1)
EP (1)
Live
DVD
Compilation
Single
Demo
Boxset
VA
Atman [EP]
2009
7 | 2 votes

01. Æon's Samsara
02. Aprosdoketon
03. Insanity's Glove
04. This Illusion

Review

Samaroid Dioramas
2012
8.3 | 43 votes

01. Apoptosis
02. Apophenia
03. Φ - Phi
04. Vertex
05. Trismegistus
06. Samaroid
07. Samaroid Dioramas
08. Dioramas

Review
Lyrics (8)