Tracks

01. Fekete mezők
02. Kel keleti szél
03. Trilobita
04. Kő koppan
05. Vashegyek
06. Holdkomp
07. Kék ingem lobogó
08. Az eső, az eső, az eső
09. Tar gallyak végül
10. Minden test fű01. Fekete mezők

Music & lyrics by Tamás Kátai
[Black Fields]

Sebesség, mozgás, dinamika lendül, - Pace, movement, dynamics gets in motion,
Rohanó kerekek robaja dalunk, - Our song a thud of wheels hurtling along,
Zakatol a jelen, készül a jövő, - The present clattering, the future being constructed,
Rohanó kerekek robaja dalunk. - Our song a thud of wheels hurtling along.

Mechanika-ikonok lángja felettünk, - Flames of mechanic icons above us,
Nyers tömbökben feszül az idő, - Time swelling in crude blocks,
Alakít, formál, termel a haladás, - Progress forms, shapes and generates
Nyers tömbökben feszül az idő. - Time stretching in crude blocks.

Tűz vezeti az elmét, gyújtja a dalunk, - Fire guides the mind, ignites our song,
Ó nézd, fekete mezőkön láng a tudomány! - Oh, look, science is a flame on black fields!

Sebesség, mozgás, dinamika lendül, - Pace, movement, dynamics gets in motion,
Rohanó kerekek robaja dalunk. - Our song a thud of wheels hurtling along,
Zakatol a jelen, készül a jövő, - The present is clattering, the future is being constructed,
Rohanó kerekek robaja dalunk. - Our song a thud of wheels hurtling along.

Szárnyakat szerkeszt testnek az akarat, - The mind constructing wings to the body,
Hajtja a magasba millió szív, - driven to the heights by a million hearts,
Repüljön, szökjön, meneküljön messze, - may it fly, soar, escape far away,
Emeli a mélyből millió szív. - driven to the heights by a million hearts.

Tűz vezeti az elmét, gyújtja a dalunk. - Fire guides the mind, ignites our song,
Ó nézd, fekete mezőkön láng a tudomány! - Oh, look, science is a flame on black fields!

Meteorok égnek vörösen a Földnek, - Meteors burning in red to the Earth,
Meteorok égnek fekete mezőknek. - Meteors burning to black fields.


02. Kel keleti szél

Music & lyrics by Tamás Kátai
[Eastern Wind Rising]

Át folyamokon, túl a hegyeken, - Over the rivers, across the mountains,
végteleneken, rengetegeken - over infinite fields and vast woodlands
kel keleti szél, hogy hazavigyen, - eastern wind rising to bring me home,
hogy hazavigyen, hogy hazavigyen. - to take me home, to bring me home.

Jön alagúton, vaskerekeken, - Coming through tunnels on iron wheels,
át a hidakon, gyártelepeken - across bridges and industrial estates
kel keleti szél, hogy hazavigyen, - eastern wind rising to bring me home,
hogy hazavigyen, hogy hazavigyen. - to take me home, to bring me home.

Át az anyagon, rőt szöveteken, - Through the matter and red textures,
szerveken és szervezeteken - organs and organisms
kel keleti szél, hogy hazavigyen, - eastern wind rising to bring me home,
hogy hazavigyen, hogy hazavigyen. - to take me home, to bring me home.


03. Trilobita

Music & lyrics by Tamás Kátai
[Trilobite]

Ha a völgybe legurul a nap majd, - When the sun rolls down into the valley,
a melegbe trilobitaszív - into warmness, trilobite heart
dobol újra, beledobol halkan, - beating again, beating (in) silently
ver a földben trilobitaszív. - beneath the ground beats trilobite heart.

Forog, fordul az anyag a testben, - The matter turns, rotates inside the body,
leszek házad, trilobitaszív. - I will be your shell, trilobite heart.
Vigyél által ezen a világon, - Take me with you throughout this world,
dolgozz bennem, trilobitaszív. - work inside of me, trilobite heart.

És a síkra kigurul a nap majd, - And the sun rolls out onto the field,
a melegbe trilobitaszív - into warmness, trilobite heart
dobol újra, beledobol halkan, - beating again, beating silently
ver a földben trilobitaszív.- beneath the ground beats trilobite heart.

Forog, fordul az anyag a testben, - The matter turns, rotates inside the body,
leszek házad, trilobitaszív. - I will be your shell, trilobite heart.
Vigyél által ezen a világon, - Take me with you throughout this world,
dolgozz bennem, trilobitaszív. - work inside of me, trilobite heart.

Hej, lerohan a lét, - Hey, existence overruns me,
hej, lerohan az élet! - Hey, life overruns me!
Hej, lerohan a lét, - Hey, existence overruns me,
hej, lerohan az élet! - Hey, life overruns me!


04. Kő koppan

Music & lyrics by Tamás Kátai
[Stone Thumping]

Kő koppan, zúg erdő, fenn úszik kék felhő, - Stone thumping, woodland droning, a blue cloud soaring high up,
fenn úszik kék felhő, erdő zúg, koppan kő. - a blue cloud soaring up high, woodland droning, stone thumping.


05. Vashegyek

Music & lyrics by Tamás Kátai
[Iron Mountains]

Planéta pulzál, csendmalom őröl - Planet pulsating, silence-mill grinding,
benne, világít kéken a hold. - The Moon shining blue within.
Planéta pulzál, csendmalom morzsol, - Planet pulsating, silence-mill grinding,
benne morajjá mélyül a holt - The cold tune of space sinking into rumbling,
űr hideg dallama, énekelj, Holdanya, - Sing, Mother Moon,
csillagzat, kométa, éjbevesző. - Constellation, comet, vanishing into the night.
Énekelj, Holdanya, lüktet a planéta, - Sing, Mother Moon, the planet is pulsating,
égi test, gázlabda, fekete mező. - Spheric frame, gas ball, black field.

Ó, örvény, éjszaka-massza, nehezül a mélység. - Oh, vortex, night-mass, the depth getting heavier.
Lassan hajtja ugyanaz az álom minden részét - The same dream driving slowly its fragments
körbe-körbe, örök körökbe, anyag az anyagban, - Round and round, in endless circles, matter inside matter,
planéta munkál minden magban, szakadatlan. - There is a planet toiling in every core, eternally.

Ó, örvény, éjszaka-massza, nehezül a mélység. - Oh, vortex, night-mass, the depth getting heavier.
Lassan hajtja ugyanaz az álom minden részét - The same dream driving slowly its fragments
körbe-körbe, örök körökbe, anyag az anyagban, - Round and round, in endless circles, matter inside matter,
planéta munkál milliárd magban, eleven katlan mind. - There is a planet toiling in every core, a lively cauldron each.

Magma! - Magma!

A kemence melegedne, - The furnace would warm up,
olvad, egyre izzik a szíve. - Its heart melting, glowing continually.
Ki a mélyből, a sötétből, - Out of the depths, the darkness
vörösen tör fel, fel az égre. - It erupts as red up to the sky.

Ez a kamra hamut őröl, - This chamber mills ashes,
anyagot gyárt, gyúr üres űrből. - Pugs and builds matter from empty space.
Ásvány ásít fel a mélyből, - Minerals yawning up from the depths,
le a kék hold hűlt üvegéről. - Down from the cool glass of the blue moon.

Épül, alakul, - Building up, shaping,
magból magasul! - Erupting from the core!

Vashegyek! Rengeteg mélyetek mormol! - Iron mountains! Thy vast depths muttering!
Kőhegyek zengenek, zúgnak a porból! - Stone mountains clanging, roaring from the dust!
Vashegyek! Rengeteg mélyetek mormol! - Iron mountains! Thy vast depths muttering!
Kőhegyek zengenek, zúgnak a porból! - Stone mountains clanging, roaring from the dust!

Ez a rend idebenn. - This is the order within here.
Konok, szigorú. - Unyielding, rigid.
Csilló titkok metszik a formát, - Twinkling mysteries incising the form
hidegen ragyog a hatalmas éj. - Coldly gleams the vast night.

Érchegy csillog fehéren, - Ore mountain glittering white,
szikrát szór az éjben, - Sprinkling sparks in the night,
termeiben ütem zeng, - A cadence echoing in its chambers,
folyosóin ütem zeng. - A cadence echoing in its passages.

Merev vonalat kalapál itt - A power tilting a rigid hatch
minden testnek az erő, - To all the frames here,
csarnokokban ütem zeng, - A cadence echoing in the halls,
járatokban ütem zeng, - A cadence echoing in the ducts.

Vashegy, énekelj! - Chant, iron mountain!
Vashegy, énekelj! - Chant, iron mountain!


06. Holdkomp

Music by Tamás Kátai
[Instrumental]
[Lunar Module]


07. Kék ingem lobogó

Music & lyrics by Tamás Kátai
[My Blue Shirt Waving]

Kék hajnal kihasad, feltör, - Blue dawn tears open, rushes up,
kék ingem kiszabom az égből, - My blue shirt I cut out from the skies,
kék ingem lobogó, s nézd csak - My blue shirt waving, and look,
kék erdőn korona a harmat. - On blue forests dew is the crown.

Lélegzem eleven kékből, - From vivid blue I breath,
kék ingem kiszabom az égből, - My blue shirt I cut out from the skies,
kék ingem lobogó, s nézd csak - My blue shirt waving, and look,
kék erdőn korona a harmat. - On blue forests dew is the crown.

Nézz rám, jó nap anyám, nézz rám, - Look at me, my good mother sun, look at me,
járd át a gyökerem, a vénám, - Run through my roots, my veins,
töltsd színig szívemet fénnyel, - Pour my heart to the brim with light,
lüktessen a fekete földdel. - Let it beat with the black soil.

Fond össze levelem, cérnám, - Intertwine my leaves and threads,
járd át a gyökerem, a vénám, - Run through my roots, my veins,
töltsd színig szívemet fénnyel, - Pour my heart to the brim with light,
dobbanjon a fekete földdel. - Let it throb with the black soil.


08. Az eső, az eső, az eső

Music & lyrics by Tamás Kátai
[The Rain, The Rain, The Rain]

Én ősszel megyek, köd ballag utánam, - I leave during the autumn, fog follows me slowly,
gurul csapás párás földeken. - The runway rolls through hazy fields.
Barázdák közt lélegzik az Isten, - 'Neath furrows breathes God,
de a melegséged izzik csak bennem. - Yet it is only your warmth glowing in me.

És az eső hull egyre, - And it is raining on and on,
leszakad a szívemre, - Tumbling down on my heart,
zuhog, esik mindenre, - In torrents it's falling on everything,
leszakad a lelkemre, - It's tumbling down on my soul,
cserepekre, kertekre, - On roof tiles and gardens,
esik, esik mindenre. - It's falling, falling on everything.

Már nyirkos felhők mélyén hordod a szíved, - You carry your heart already in the depths of dank clouds,
már zúg a földre régi, nagy eső, - The rain, old and great already falling down plunging on the earth,
s én tűnt városban köd leszek majd végül, - And I shall be the mist in a city long gone,
holt utcákon bolyongó idő. - The time roaming on streets deceased.

És az eső hull egyre, - And it is raining on and on,
leszakad a szívemre, - Tumbling down on my heart,
zuhog, esik mindenre, - In torrents it's falling on everything,
leszakad a lelkemre, - It's tumbling down on my soul,
cserepekre, kertekre, - On roof tiles and gardens,
esik, esik mindenre. - It's falling, falling on everything.


09. Tar gallyak végül

Music & lyrics by Tamás Kátai
[Bare Twigs Eventually]

Harang az erdőn, - A bell on the forest,
jegenyedal, - A song of poplars,
tudom, sár lesz a kar - I know, the arm shall become mud
vagy tar gallyak végül, - or bare twigs eventually,
hajlik a mélyekbe minden, - into the depth leans everything,
vadludak tűnnek a napba, - into the sun greylags are flying,
szél zörög éjjel a testben. - And wind rattling in the body at nights.


10. Minden test fű

Music & lyrics by Tamás Kátai
[All Flesh Is Grass]

És kincseim szétszórván hosszú, téli utakon, - And with my treasures scattered around on long, winter roads,
és ifjúságom halott szarvas dermedő szívében, - And with my youth in the stiffing heart of a deer dead,
mert földön rohanó, gyönge árnyéka lettem csupán - I became thus a sweeping, feeble shade
egy égbolton röpülő elfoszló, elvesző felhőnek. - Of a flying, fraying cloud vanishing in the sky.

Minden test fű, elszáll a széllel. - All flesh is grass flying away with the wind.
Minden test fű, elszáll a széllel. - All flesh is grass flying away with the wind.