Metal Storm logo
Tasos Oikonomidis


Member

1995- Prassein Aloga - drums (as Tasos Economides)  

Personal information

Also known as: Tasos Ikonomidis, Tasos Economides
Born on: 15.04.1967