Metal Storm logo
Jonathan "Jonny" Tatum


Member

2005-2008 Timefall - vocals, keyboards (as Jonathan Tatum)  
2009- Eumeria - vocals (as Jonny Tatum)  

Guest musician

2010-2013 Aeon Zen - vocals (as Jonny Tatum)  

Personal information

Born on: 25.01.1982

Facebook