Metal Storm logo
Takenori ShimoyamaLine-up

2000-2019  Takenori Shimoyama - acoustic guitar, vocals
› 2020-  -//- vocals
2020  Syu - guitars
2020  Yuhki - keyboards
2020  Shinichiro "Shara" Ishihara - guitars, keyboards
2020  Norifumi Shima - guitars, keyboards
2020  Kyoji Yamamoto - guitars, keyboards
2020  Atsushi Mashiro - guitars
2020  Yutaro Abe - guitars, keyboards
2020  Takamasa Ohuchi - drums
2020  Atsushi Yokozeki - guitars
2020  Masayoshi Yamashita - bass
2020  Hideki Harasawa - drums
2020  Koichi Terasawa - bass
2020  Hirotsugu Homma - drums
2020  Yoshio Isoda - drums
2020  Takanobu Kimoto - bass
2020  Yasuhiro Mizuno - drums
2020  Tatsuya Nakamura - guitars, keyboards

News

No news added yet

Concerts

No upcoming concerts

Similar bands

No similar bands added yet.
Login or Register to suggest bands.