Metal Storm logo
Trevor Roy Dunn


Member

NA- Secret Chiefs 3 - bass  
NA- Trevor Dunn Trio-Convulsant - bass  
1985- Mr. Bungle - bass  
1998- Fantômas - bass  
2007- Head - bass  
2012- Tomahawk - bass  
2022- Titan To Tachyons - bass  

Studio musician

2011-2012 Melvins - bass guitar, backing vocals  

Live musician

2005-2009 Melvins - bass guitar, backing vocals  

Guest musician

2016 Melvins - bass (as Trevor Dunn)  
2020 Titan To Tachyons - bass  

Personal information

Born on: 30.01.1968