Metal Storm logo
Aeon WindsLine-up

2007-  Svarthen - bass, guitars, keyboards, vocals
2012-  Odolen - bass
2013-  Skald - guitars
2017-  Gard - bass
2019-  Vorth - drums
View timeline ››
2008  Igric - programming
2009-2010  Axoris - bass, guitars
› 2014-2017  -//- bass
2010-2013  Namtar - guitars
2010-2019  Askold - drums
2013  Dis Pater - vocals
View timeline ››
2010-  Gianna - keyboards
2010  Sladuban - bass
2012-2013  Morhen - guitars
2012  Dis Pater - vocals
› 2018-2019  -//- choirs vocals
› 2023  -//- vocals
2012  Gianna - vocals
› 2022  -//- keyboards
2013  Morhen - bass
› 2014  -//- guitars
2018-2019  Aldaron - vocals
2022  Dispater - vocals
2023  Igric - guitars, keyboards
2023  Stian "Strom" Bakketeig - guitars
2023  Adam Sičák - guitars
2023  HV - vocals

Bandcamp player