Metal Storm logo
Ron Iglesias


Member

2012-2019 Xenophile - guitars, vocals  
2016- Paralysis (USA) - guitars  
2018- Toxik - vocals, guitars  

Live musician

2015-2016 Paralysis (USA) - guitars  

Guest musician

2015 Paralysis (USA) - guitars  

Personal information

Born on: 01.12.1988