Metal Storm logo
Vainaja - Verenvalaja lyricsTracks

01. Risti
02. Sielu
03. Usva
04. Valaja
05. Kultti
06. Kehto


01. Risti

Ylpeys käy tien kuoloon
Rauhan valheen vannot
Veitset kirkkaat huokaa
Ilmestys, voimaa luokaa

Uhrilammas laitumen
Vanhan uskon vapauttaa
Uhrilammas laitumen
Vanhat riimut tulkitkaa
Vanhan uskon vapauttaa
Ylös nostaa haudoistaan

Tule suojaan, kansan huomaan
Sana kuulkaa, vanhan uskon
Herramme

Nyt on aika nousta vastaan
Luojan luomistyö tuhkaan
Ristit kääntyy

- - -

"Cross"

Pride befits the road to death
A lie of peace, my oath
Sighing knives shining bright
Revelation, lend me might

Pick a lamb for sacrifice
Free a belief from old times
Pick a lamb for sacrifice
Interpret runes from old times
Free a belief from old times
Out of their graves they arise

Come to shelter, note the people
Hark to the word, to a faith old
Our lord

Come now, it is time to rise up
Reduce the maker's work to dust
Crosses shall turn

02. Sielu

Hautaa kaivaa syvään
Pimeään multaan mustaan
Äiti maan poveen hakkaa
Kivet tieltään hajottaa
Immet kuolleet kaunosielut
Tammiarkkuun asettaa
Laskee alas, hiljaa laulaa
Loitsun kaikkein kauneimman

Kohtaa kauniin maan
Siirtyy portaan alimpaan
Sielut huokaa tuuleen
Säkeet vapauden kaikuu

Seurakunta metsän reunaan
Kuolleen pellon kokoontuu
Musta risti tietä näyttää
Kohti pesää pahuuden
Kivinen kirkko maasta nousee
Porteilta manalan
Kädet nousee
Huudon nostaa nimeä pastorin

Kuningas saapuu, pelastaa
Ja tapahtui niinä päivinä
Lampaat kulkivat herransa huomaan
He tunsivat kuinka tuskan taakka
Ja joka päiväinen elämä lipuivat pois
Uudesti syntyivät he jotka pimeyteen katsoivat
He jotka kolmion sydämeensä ottivat
Ja katsokaa kuinka he käyvät yhdessä
Tuonelan porteilta kohti tulevaa valtakuntaa Vainajien Valtakuntaa

- - -

"Soul"

Digging a grave into
The black depth of the dark soil
A mother beats in the ground
Rocks are strewn around her path
Beautiful souls of dead virgins
In an oak coffin she lays
Lowers it down, softly singing
The most beautiful spell of all

Facing a fair land
She moves to the stairs' bottom
The souls sigh in the wind
Verses of freedom echo

A parish by the forest's edge
Gathers in the field of death
A black cross is showing the way
Towards the nest of evil
Out of the ground a stone church rises
From the underworld's gates
A hand is raised
Carried far by a shout is the pastor's name

A king will come with salvation
And this was what happened in those days
The sheep walked over to see their master
They could feel how the burden of their pain
And how all their daily lives began to float away
Born anew shall be the ones who gaze deep into the darkness
All the ones who took the triangle into their hearts
And feast your eyes upon how they walk together
From the gates of Tuonela and towards the kingdom come
To the Kingdom of The Deceased

03. Usva

Kylmät sormet kietoutuu kaulaan
Kun nyt saavumme. Tuhoon!
Veljien hautoja kaivamme
Kaivoon - Veteen syljemme myrkkymme
Kun sielut siirtyy, rajan taa
Ei saa huomista nähdä aamusta
Herää luonto uuteen pimeyteen
Värjää kaiken sävyyn tummimpaan

Veren punaan rukoukset hukkuu, katoaa
Kuolon aamu sarastaa
Usvaan mustaan verhoaa
Yön kulkijat mustaan verhoutuu
Soihtujen välke ja syntisten laulu
Kuolleiden kansa kun yhteen liittyy
Kaikki syntyy uudestaan
Kuolon aamu sarastaa

Nuo hurskaimmat ristillä roikkuvat
Taas uskon ikeestä tuskaansa huutavat
Henget ohjataan pimeän rakkauden huomaan Saarnaamaan varjon ilosanomaa
Kuusi tuskallista päivää
Kuusi ilon yötä
Ja niin maailmamme nousi maan päälle
Tuhoten kaikki vääräuskoiset tieltään
Nouskaa veljet, nouskaa tänä ilon päivänä!
Ja liittykää Vainajaan!

Kerään sieluja, lääkitsen sairaita
Liittyvät seuraavat iäisyyteen
Kuljen yössä vapauden
Kuljen

- - -

"Haze"

Cold fingers are entwined to the neck
As we now arrive. To doom!
We dig the graves of our brothers
In the water of the well, spit toxin
As the souls move beyond the border
They will not be seen come tomorrow's dawn
Nature wakes up to a new darkness
Staining everything in darker shades

Prayers drown in the red of blood, fade
The dawn of death is breaking
Over a haze cloaked in black
The wanderers of night are cloaked in black
Flickering of torches and songs of sinners
As the folk of the dead join together
All shall be born once again
The dawn of death is breaking

Those pious ones hang there upon a cross
Yet again, cry out their pain from the yoke of faith
Spirits being guided into the care of dark love
To preach the joyous gospel of shadow
For six days filled with suffering
For six nights filled with joy
And so our world rose up above the ground
Destroying every unbeliever in its path
Arise, brethren, arise on this most joyous of days!
Become part of The Dead Ones!

I gather the souls; I make well the diseased
All who join shall come with to eternity
I walk in freedom at night
I walk

04. Valaja

Nousee varjo luolastaan
Pimeimmästä nurkastaan
Kolme sakaraa piirtämään
Merkin Vainajan
Viivan vaalean kiertämään
Ympyrän sulkemaan
Loitsun vanhan lausumaan

Sanansaattaja helvetin
Hän on rotunsa viimeinen

Huojuu tuulessa kasvot sielujen
Kuningastaan odottaa

Veret valaa yhteen tuskaan
Vanhan loitsun hiljaa kuiskaa
Luomistyö, verenvalaja

Vainajain seurakunta
On tullut aika nousta ja ottaa
Se mikä meille kuuluu
"Vainaja!"

Sielut kuolleiden huutaa
"Vainaja, vainaja!"
Kaikuu yölliset säkeet pastorin

Valmistelen alttarin
Rituaalin salaisen

Ja tapahtui niinä öinä
Wilhelm astui maan päälle
Kutsui lapset luokseen
Siunasi, jakoi ehtoollisen
Laski alas Tuonelaan
Ohjasi omiensa luokse
Antoi ikuisen elämän
Takaa verhon pimeyden

- - -

"Caster"

A shade rises from his cave
Out of its darkest corner
To draw three points of a star
Sign of The Deceased
To turn around a line of light
To close full the circle
And to utter and old spell

He is the messenger of hell
And the last one of his race

Faces of souls are swaying in the wind
They are awaiting their king

Casting their blood into one pain
He softly whispers and old spell
The maker's work, the caster of blood

The parish of The Deceased
The time has come for us to rise and take
All that which belongs to us
"The Deceased!"

Souls of the dead are shouting
"The Deceased! The Deceased!"
The nightly verses of the pastor echo

I make ready the altar
For the secret ritual

And so it happened on that night
Wilhelm set foot on the ground
Called the children to him
In bless, he was sharing his supper
Descended to Tuonela
He guided all to stand by his side
And he gave eternal life to all
Beyond the veil of darkness

05. Kultti

Hän on taas noussut
Kuka meitä johtaa
Polun meille synkän näyttää
Alas Tuonelaan

Rovion polttaa
Merkin antaa taivaan kanteen
Sielujen messulle tahtia manaa
Tuhkan uurnaan

Pahan suojaan
Kultin voima
Kaiken liittää pedon huomaan
Kultin voimaan meidän suojaan

Kun nyt pimeän viiltää
Valontuojat
Taivaat nuo lakastuu pois
Kultti

- - -

"Cult"

He is risen again
The one who leads us all
The, to us, dreary-looking path
Down into Tuonela

He lights the bonfire
Gives the sign of a heavenly deed
A mass of souls deathly pacing
Towards ashes in the urn

Into evil's shelter
The cult's power
All joins into the beast's care
Into the cult's power, our shelter

Now, as darkness cuts through
The light-bringers
Those heavens wither away
The cult

06. Kehto

Varjojen tanssi yössä
Niin kaunis enteiden leikki
Porttien pielessä
Suurten odottavan aika
Syntien kehto
Pimeyden voima

Ikuisuuteen meitä kuljettaa
Kylmyydessä säkeiden kaiku meitä yhdistää
Lampaiden tie reunustettu on
Vääräuskoisten rangoilla niin vaaleilla
Teitä monia on kuin säteitä kuun
Ikuisuuden tahto vanhin

Kuolevan rukous
Uuteen yöhön valmistaa
Meitä johdattaa pimeyteen
Tuonelan tielle
Liekit tuhon viitoittaa
Polttohaudan uhrit tuokaa

Kohta maailma kumartaa taas meitä!
Varjojen tanssi
Peto meitä johdattaa
Taivaanrantaan kun valo kaikkoaa
Yhtenäisyys ja voima syntisen maan
Varjot ne tanssii pitkin seinää

Vainajan joukot pistää seipäät
Lepää lapsi rauhassa hiljaa
Kyllä kehto vastauksen antaa
Rauhan tyyssija sänkynsä sijaa
Kun kutsu pimeän huokaa

- - -

"Cradle"

The nightly dance of shadows
Such a wondrous display of omens
In the wrongness of the gates'
Great awaiting age
The cradle of sins
The power of darkness

Carries us towards eternity
In the cold, echoing verses unite us
The road of sheep is lined
With ranks of elected superstitious ones
Many of you are like the eternity
Of the moonbeams' eldest will

The prayer of dying ones
Prepares for a new night
Leads us into darkness
On the road to Tuonela
Flames of destruction signify
Where to bring victims to cremation

Soon, the world will bow to us again!
The dance of shadows
The beast leads us
To the horizon as the light fades
To a sinful land born of unity and power
The shadows dance tall along the wall

The troops of The Deceased stab the rods
The child rests quickly in peace
Yes, the cradle gives the answer
A peaceful haven rather than a bed
As the sighing darkness calls