Metal Storm logo
Akira Suzuki


Member

2002- The Gazette - bass (as Reita)  

Personal information

Also known as: Reita
Born on: 27.05.1981