Metal Storm logo
Yutaka Uke


Member

2003- The Gazette - drums (as Kai)  

Personal information

Also known as: Kai
Born on: 28.10.1981