Metal Storm logo
Lloyd Hektoen


Member

2001- Koldbrann - guitars, vocals (as Mannevond)  
2005- NettleCarrier - bass, vocals (as Mannevond)  
2007-2011 Urgehal - bass (as Mannevond)  
2009-2017 Djevel - bass (as Mannevond)  
2017- Djevel - bass, vocals (as Mannevond)  

Live musician

2009 Endstille - vocals (as Mannevond)  

Guest musician

2008 Krv - vocals (as Mannevond)  
2010 Delirium Bound - vocals (as Mannevond)  
2016 Urgehal - bass, vocals (as Mannevond)