Metal Storm logo
USA, Oklahoma City, OK - The Bay Strikes Back US Tour 2022


Location: USA, Oklahoma City, OK (Diamond Ballroom)
Date: 19 April 2022

Bands


All dates of this tour

Date City Audience
09.04.2022 USA, San Luis Obispo, CA
10.04.2022 USA, Anaheim, CA
12.04.2022 USA, San Diego, CA
13.04.2022 USA, Las Vegas, NV
15.04.2022 USA, Tucson, AZ
16.04.2022 USA, Albuquerque, NM
19.04.2022 USA, Oklahoma City, OK
20.04.2022 USA, Houston, TX 1
21.04.2022 USA, Austin, TX
22.04.2022 USA, Dallas, TX 1
23.04.2022 USA, New Orleans, LA
25.04.2022 USA, Orlando, FL
26.04.2022 USA, Atlanta, GA
27.04.2022 USA, Raleigh, NC 1
28.04.2022 USA, Chattanooga, TN
30.04.2022 USA, Sayreville, NJ
01.05.2022 USA, Baltimore, MD
Date City Audience
02.05.2022 USA, Boston, MA
03.05.2022 USA, Philadelphia, PA
05.05.2022 USA, Huntington, NY
06.05.2022 USA, Buffalo, NY
07.05.2022 USA, Cincinnati, OH
09.05.2022 USA, Pittsburgh, PA
10.05.2022 USA, Cleveland, OH
11.05.2022 USA, Columbus, OH
12.05.2022 USA, Detroit, MI
14.05.2022 USA, Joliet, IL
15.05.2022 USA, Joliet, IL
17.05.2022 USA, Minneapolis, MN
19.05.2022 USA, Denver, CO
20.05.2022 USA, Salt Lake City, UT
22.05.2022 USA, Seattle, WA
23.05.2022 USA, Portland, OR
25.05.2022 USA, Sacramento, CAHits total: 131 | This month: 18