Metal Storm logo
WinterstormLine-up

2008-  Peter Cerveny - bass
2008-  Michael "Michi" Liewald - guitars, backing vocals
2008-  Alexander Schirmer - vocals
2015-  Jonas Hack - drums
2021-  Jochen Windisch - guitars
View timeline ››
2008-2010  Matthias Müller - keyboards
2008-2015  Sebastian "Sebb" Albrecht - drums, vocals
2008-2015  Armin Haas - guitars, backing vocals
2015-2021  Tobias Lodes - guitars
View timeline ››
2023  Elina Siirala - vocals
2023  Robert "Robse" Dahn - vocals, bass